Home After Sales Services systeem terugzetten
Afdrukken E-mailadres

Systeem terugzetten?

Wilt u één of meerdere problemen met uw computer in één keer oplossen? Denk aan: 

 • een virus- of spyware-besmetting
 • geen toegang tot internet, e-mail
 • een telkens vastlopende computer of een blauw scherm
 • een als maar trager wordende computer
 • vreemd(e) opstartscherm(en)
 • niet goed functionerende geïnstalleerde software
 • een computer, die niet meer opstart

Herstel dan uw computer met behulp van de systeemback-up disk. U lost daarmee al uw bestaande computerproblemen in één keer op. Direct bij accute noodzaak, eenvoudig, snel, op het door u gewenste tijdstip en zonder opnieuw te moeten installeren en zonder extra kosten. Hoe u dat moet doen? Dat wordt hieronder stap voor stap toegelicht. Voordat u de systeemback-up terugplaatst moet u nog kort een aantal zaken nalopen. Belangrijk is daar wel eerst kennis van te nemen. Uiteraard geldt dit alleen op een computer ingericht door Safewebhome

Succesvolle voorbereiding

U keert gegarandeerd terug naar het moment dat de systeemback-up is gemaakt. Hiermee onderscheidt de systeemback-up  systeemherstel van Windows niet gegarandeerd is de systeemback-up dit wel. Het terugzetten neemt ongeveer 5-30 minuten tijd in beslag. Uiteraard afhankelijk van de prestaties van de computer en de grootte van de systeemback-up. Bij notebooks kan het langer duren, vanwege de snelheid van de harde schijf. Daar komt u vanzelf achter en is een gegeven voor de volgende keer. Belangrijkste resultaat is weer een werkende, veilig en betrouwbaar afgestelde computer tot de beschikking te hebben.

Persoonlijke documenten

In het startmenu van Windows staat een icoon met de naam 'Mijn Documenten'. Door hier op te klikken komt u in een verkenner voor mappen en bestanden. U ziet dat al uw waardevolle documenten een plaats hebben in uw persoonlijke map onder DATA (D:). Daar staan uw documenten, muziek, foto's, video's, favorieten, e-mail, etc.

Verder ziet u in de verkenner de map WINDOWS (C:) en BACKUP (E:). In de map WINDOWS (C:) staat al uw geïnstalleerde software. Dit is in de praktijk de plaats, waar talloze problemen ontstaan. Dat is ook de reden om  de systeemback-up terug te plaatsen. Verder staat in de map BACKUP (E:) de bestanden, die een 'beeldafdruk' ofwel image zijn van de WINDOWS (C:) map. Uiteraard van het moment dat met behulp van de systeemback-up deze image is gemaakt. Deze beeldafdruk/image heet ook wel systeemback-up. Deze systeemback-up helpt u dus eenvoudig weer terug aan een goed werkende computer. Het kan voorkomen dat u de bestanden van de systeemback-up niet kunt zien. Dat heeft te maken met instellingen van de verkenner. Voor het terugzetten van de systeemback-up is dit niet van belang.

Immers de systeemback-up overschrijft de bestaande bestanden in de map WINDOWS (C:) met de schone bestanden in de map BACKUP (E:). Bitje voor bitje. Dat maakt hem zo bijzonder.


Dit betekent dat er in de map WINDOWS (C:) geen persoonlijke bestanden meer moeten staan. Meestal is dit niet het geval, omdat veel software de persoonlijke bestanden plaatst in de map 'Mijn Documenten' onder de map DATA (D:). Er zijn helaas enkele gevallen bekend van software, die hiervan afwijken. Voorbeeld is de electronische aangifte van de belastingdienst. Als deze map nog onder WINDOWS (C:) hangt moet u deze verplaatsen naar DATA (D:), voordat de systeemback-up wordt uitgevoerd. Ook als u bent overgestapt op een ander e-mailprogramma en/of internet browser moet u hierop attent zijn.

Dus let op dat u geen persoonlijke bestanden laat staan in de
WINDOWS (C:) map.

Eigenlijk is de map WINDOWS (C:) een apart gedeelte (partitie) van uw harde schijf. Deze wordt in zijn geheel overschreven met het terugzetten van de systeemback-up. Dat lost dus talloze computerproblemen op. Daarom moet u eventueel aanwezige persoonlijke bestanden op WINDOWS (C:) van te voren verplaatsen naar de datapartitie DATA (D:). Alle bestanden, die op DATA (D:) staan worden niet overschreven, hetgeen uiteraard de bedoeling is.

Stappen om systeem terug te zetten 

Nu u de voorbereiding achter de rug heeft gaat u eenvoudig de volgende stappen nemen.

 

 1. Plaats de systeemback-up disk (CD of diskette ontvangen van Safewebhome) in de DVD/CD-speler/brander/diskettestation.
  Op de foto wordt de systeemback-up cd in de DVD speler/brander geplaatst. Voor het openen van de speler moet de computer zijn opgestart;)

  Systeemback-up disk

 2. Hierna start u de computer opnieuw op. Ingesteld is dat uw computer nu direct opstart vanaf de syteemback-up disk. 
  U belandt direct in onderstaand blauw scherm, waarin u eenvoudig uw keuze kunt maken.

  Systeemback-up terugzetten
 3. Kies optie 5 om terug te keren naar het moment van installatie van uw computer door Safewebhome.
  Dit werkt via de cijfers en pijltjestoetsen van het toetsenbord.
  In enkele gevallen is er in overleg met u gekozen voor back-up 2 of 3. Dan geldt respectievelijk optie 6 of 7 voor het terugzetten. 
  De systeemback-up van Safewebhome is vastgelegd in het logboek, opgenomen in de cd hoes van uw systeemback-up disk. 
  Vervolgens drukt op enter om uw keuze te bevestigen. Na 30 seconden wordt automatisch optie 1, de helpfunctie, opgestart.
 4. Na uw keuze krijgt u nog een scherm om uw keuze te bevestigen. Dit wijzigt zich vanzelf.
 5. Verder is het zoals u ziet mogelijk om zelf extra systeemback-up's van uw computer te maken. Dit is mogelijk met optie 3/4.
  Iedere back-up laat zich gemakkelijk terugzetten door middel van de overeenkomstige menuoptie.

  Een uitgebreide toelichting op het terugzetten van het systeem leest u door te kiezen voor
  optie 1: Help over de opstartdiskette en de back-up's. U kiest optie 1 door op uw toetsenbord
  de 1 in te drukken of met de pijltjestoets naar optie 1 te gaan.